Glad Pessach!

Den judiska frihetsfesten börjar ikväll. Med mycket berättande om personlig befrielse, det vill säga, med en mjuk mun, Peh Sach, som pratar mycket, och med ojäst bröd, Matza, för vi hade så bråttom ut ur Faraos Egypten att brödet inte hann jäsa. En fest med glädje, Simchah, och sanning, Emet.

Amen!
som också betyder sant eller sanning.


@ @ @ @ @

1 kommentar: